Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Kleine Yogi, gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Yogi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Kleine Yogi verwerkt:

 • voor en achternaam
 • eventueel de bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Yogi verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over je gezondheid die je verstrekt
 • gegevens over je welzijn die je verstrekt naar aanleiding van coachingsgesprekken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kleine Yogi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 •  
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit De Kleine Yogi. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van De Kleine Yogi. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Kleine Yogi gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt De Kleine Yogi zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

De Kleine Yogi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naast de wettelijke bewaar termijnen zullen wij overige persoonsgegevens bewaren voor verwerking tijdens de duur van jouw afname van onze diensten. De Kleine Yogi zal jouw e-mailadres opslaan voor het verzenden van berichten over de yogalessen, workshops of trainingen zolang je aangemeld bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kleine Yogi verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens staan alleen in beveiligde documenten op een beveiligde computer en zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde medewerkers van De Kleine Yogi.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kleine Yogi. Je hebt tevens het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar naar info@dekleineyogi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoort / identiteitsnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

De Kleine Yogi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kleine Yogi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekleineyogi.nl

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 21 maart 2019

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies (t.b.v. de winkelwagen)
 • Analytische cookies (Google Analytics)
 • Tracking cookie (Facebook, Google Adwords)

Toelichting op het waarom:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie en knoppen om content te delen op social media. Dit is voor uw gebruiksgemak en plezier.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekers aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om te zien of de facebook advertenties van De Kleine Yogi resultaat hebben. Hiermee verkrijgen onze websites geen persoonsgegevens tenzij u na het klikken op de Facebookadvertentie iets koopt in de webshop van de website.